AANGIFTE ONGEVAL

Medische verzorging - Wat te doen bij een sportongeval ?

 

- een formulier "aangifte van ongeval" vragen aan de trainer of ploegafgevaardigde of afdrukken via bovenstaande knop (Download).
- bij de dokter gaan en het medische getuigschrift (achterzijde van de aangifte) door de behandelende dokter laten invullen.

- De ingevulde ongevalaangifte samen met een klevertje van het ziekenfonds waar je bent bij aangesloten onmiddellijk bezorgen aan Gerechtigd Correspondent Cindy Van Schandevijl

(contact GC@fcmere.be of gsm 0474 29 42 80).

 

Dit zo snel mogelijk binnenbrengen (uiterste deadline = binnen de 14 kalenderdagen na ongeval),

TE LAAT = KOSTEN VOOR EIGEN REKENING

 

Belangrijk : indien er een behandeling bij de kinesist aan te pas komt, is de voorafgaande toestemming van de verzekering vereist. De terugbetaling van de onkosten wordt pas vanaf de datum van de ontvangst van de vraag van de toelating uitgekeerd. Daarom moet deze behandeling en het aantal beurten op het "medische getuigschrift" vermeld worden onder punt 7.c. Indien de kinesitherapeutische behandeling later dan bij de aangifte van het ongeval wordt voorgeschreven, moet ons onmiddellijk een fotokopie van dit voorschrift worden bezorgd. Wij maken dit dan over aan de verzekering van de K.B.V.B..

De ingevulde ongevalaangifte samen met een klevertje van het ziekenfonds waar je bent bij aangesloten onmiddellijk bezorgen aan Gerechtigd Correspondent Cindy Van Schandevijl (contact GC@fcmere.be of gsm 0474 29 42 80).


Het bedrag dat niet terugbetaald wordt door uw mutualiteit is normaal gedekt door de verzekering, indien U alle voorafgaande onderrichtingen hebt opgevolgd, min de eventuele forfait.
- bewijs van terugbetaling door uw mutualiteit
- onkostennota van betaling geneesmiddelen bij de apotheker (geen kasticket)
- factuur van hospitalisatie (originele factuur)
- een attest van de kinesist waarop alle data van de behandeling vermeld staan moeten ons zo snel mogelijk worden bezorgd.

 

Let op !
- Bij hospitalisatie is de opleg voor een 1- of 2-persoonskamer NIET verzekerd
- voor een ongeval met het gebit wordt een speciale regeling getroffen
- voor geneesmiddelen waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomt, is er ook geen terugbetaling door de verzekering (vb gel).

 

De speler mag enkel terug beginnen voetballen als hij door een geneesheer gezond is bevonden om te voetballen (dit moet gebeuren op een daarvoor bestemd document van de voetbalbond). Dit zal steeds in overleg gebeuren met onze clubkiné en Jeugdcoördinator.

Het bedrag dat door de verzekering wordt terugbetaald zal door ons aan de ouders van de speler bezorgd worden.

 

SPONSORS

Voor meer info klik door op de logo's!

© 2016 by FC Mere.

Sponsors met een eigen site kan je op doorklikken!

Voor meer info klik door op de logo's!

© 2016 by FC Mere.